Rättegångskostnadernas påverkan på skadeståndet som effektivt rättsmedel enligt EKMR

Skadeståndsrätten har blivit den centrala arenan för Europakonventionens applicering i svensk rätt. HD ger i en ny dom den enskilde kärandeparten förmånen, att delvis kunna förlora avseende beloppsyrkandet, men ändå slippa statens processkostnader. Men utrymmet för kvittade processkostnader kan inte utvidgas alltför långt - varför parter och partsombud även i framtiden noga bör överväga både sina yrkanden och grunder.

Rättsområde: Skadeståndsrätt