Rätten prövar inte fallet – Torolf Jansson får rätt köra tåg

Transportstyrelsen hade inget för sin överklagan till Högsta förvaltningsdomstolen. Rätten prövar inte fallet vilket innebär att Kammarrättens dom gäller: Lokföraren Torolf Janssons Aspergerdiagnos är inget hinder. Han kan börja köra tåg igen.