Rattfylleri på EU-moped inte grovt

HD-dom: Underinstanserna frångick inte praxis i fråga om rubricering av rattfylleri på moped, trots att det var fråga om en EU-moped. Även Högsta domstolen slår nu fast att brottet, trots den höga alkoholkoncentrationen, ska anses vara av normalgraden.

Rättsområde: Trafikbrott