Rättspsykiatrisk vård för ung kvinna som skickat hundratals sms

Hovrättsdom: Att skicka hundratals sms med kränkande och hotfullt innehåll och ringa dygnets alla timmar är enligt båda instanserna att bedöma som bland annat olaga förföljelse. Den 22-åriga kvinnan överlämnas till rättspsykiatrisk vård.

Rättsområde: Brott mot person