Rävuppfödare får nej även i hovrätten

Hovrättsdom: De rävfarmare som stämt staten på skadestånd för i praktiken förbudet mot uppfödning får avslag även i hovrätten. Domstolen delar tingsrättens bedömningar.

Rättsområde: Skadeståndsrätt