Redovisningsmedel kan utmätas

HD-beslut: Pengarna på mannens konto har inte hanterats på så sätt att de varit förbehållna hans barn enligt lagen om redovisningsmedel. De avskildes först efter dröjsmål och när han var på obestånd. Därmed har medlen varit mannens och kan utmätas.

Rättsområde: Utsökningsrätt