Regeringen förslår ändringar i lagen om fastställande av könstillhörighet

Regeringen föreslår i en proposition vissa ändringar i lagen om fastställande av könstillhörighet. Regeringen vill bland annat slopa de krav som säger att den som ansöker om fastställelse av ändrad könstillhörighet måste vara svensk medborgare och ogift.