Regeringen kraftsamlar mot våld i nära relationer

Regeringen har utsett Carin Götblad, tidigare länspolismästare i Stockholm, till nationell samordnare mot våld i nära relationer. – Jag känner mig naturligtvis väldigt hedrad. Jag har svårt att se att det finns någon viktigare folkhälsofråga i Sverige i dag, säger Götblad.