Regeringen: Vissa mål är för komplicerade för nämndemännen

Vissa frågor som innehåller alltför komplicerade rättsliga och processuella frågor bör inte avgöras av nämndemän. Det anser regeringen i en färsk proposition och föreslår därför att nämndemännen tas bort från ännu en typ av mål.