Regeringens uppdrag: Utreda meddelarskyddet

Riksdagen anser att ett utvidgat meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet behövs. Därför får regeringen nu i uppdrag att utreda frågan.