Region Skåne måste kolla alla sms

Kammarrättsbeslut: Region Skånes hantering av en begäran om att få ta del av regionrådens sms godkänns inte. Regionen måste gå igenom varje meddelande för att det ska vara möjligt att pröva vad som kan lämnas ut.

Rättsområde: Yttrandefrihetsrätt