Regressfordran på lönegarantin omfattas av ackordet

Kammarrättsdom: Statens regressfordran på utbetald lönegaranti under företagsrekonstruktionen omfattas av det fastställda offentliga ackordet. Det innebär att återkravsbeloppet sätts ned till 25 procent.

Rättsområde: Obeståndsrätt, Förvaltningsrätt övrigt