Regresstalan om ersättning för efterbehandlingskostnader avgjord

MÖD: Trianon har bidragit till merparten av den förorening som har sanerats på fastigheten och ska stå för större delen av kostnaderna, drygt 19 miljoner kronor, för sanering. Landskronahem ska dock, vid en fördelning av det solidariska ansvaret enligt 10 kap. 6 § miljöbalken, stå för den del som belöper på bolagets verksamhetstid, cirka tre år.

Rättsområde: Miljörätt