Rekonstruktören Guy Lofalk anmäler att SAAB Automobile Aktiebolag ådragit sig nya förpliktelser under rekonstruktionen

Rekonstruktören Guy Lofalk anmäler att SAAB Automobile Aktiebolag ådragit sig nya förpliktelser under rekonstruktionen Rekonstruktören har idag anmält att SAAB Automobile Aktiebolag ådragit sig nya förpliktelser under rekonstruktionen, i strid mot lämnade instruktioner och mot bestämmelserna i 2 kap 15 § lagen om företagsrekonstruktion. SAAB Automobile Aktiebolag har möjlighet att yttra sig öve…