Rekordstor arbetslöshet bland akademiker

Även bland akademiker har arbetslösheten ökat på bred front under coronapandemin. Utrikesfödda är kraftigt överrepresenterade. – Det som är nytt som vi inte har sett tidigare är att det är lika stor ökning bland äldre som i andra grupper, säger Göran Arrius, ordförande för Saco.