Rektor frias från ofredande

Hovrättsdom: Eleven ville gå ut från klassrummet. Rektorn ledsnade och tog honom i örat. Varken tingsrätt eller hovrätt dömer rektorn för ofredande eller ringa misshandel.

Rättsområde: Brott mot person