Remediekombinationer vid EKMR-kränkning

Professor Håkan Andersson analyserar Högsta domstolens domar om strafflindring och skadestånd vid EKMR-kränkning av rätten till rättegång inom skälig tid.

Rättsområde: Skadeståndsrätt, Mänskliga rättigheter