Renskötsel i Nordmaling

Högsta domstolen kommer att meddela dom den 27 april 2011 i ett mål där ett hundratal fastighetsägare i Nordmalings kommun fört talan mot Rans sameby, Umbyns sameby och Vapstens sameby angående rätt till renskötsel (vinterbete).