Resning för polisprovokation

HD-beslut: år 2003 dömdes en då 20-årig man för grovt vapenbrott. I efterhand har framkommit att det rörde sig om en polisprovokation. Högsta domstolen beviljar resning och skickar tillbaka målet till hovrätten.

Rättsområde: Allmän processrätt