Revisor skadeståndsskyldig mot kapitalförsäkringstagare

Hovrättsdom: Även hovrätten finner att den som innehar en kapitalförsäkring och placerar i aktier omfattas av begreppet ”någon annan” i aktiebolagslagens mening. BDO Nordic och en revisor där är därför skadeståndsskyldiga gentemot en sådan person på grund av ett missvisande revisorsutlåtande.

Rättsområde: Skadeståndsrätt, Aktiebolagsrätt