Riksbankens företagsintervjuer: Splittrad bild av konjunkturen

Bilden av den svenska konjunkturen är för närvarande splittrad med en förbättrad inhemsk efterfrågan samtidigt som exportsektorn tyngs av eurokrisen.