Riksdagen sa ja till budgetpropositionen

Den 20/11 beslutade riksdagen att anta riktlinjerna för den ekonomiska politiken, utgiftsramarna och beräkningen av inkomsterna i regeringens budgetproposition för 2014.