Romernas "domstol" på väg att försvinna

Romerna har i alla tider upplevt sig diskriminerade av rättssystemet. Därför överlåter de många av sina konflikter till den egna domstolen, Romani Kris.