Romkonventionen, TRIPS-avtalet och WPPT har inte direkt effekt

EU-domstolen: Enskild person kan inte åberopa konvention som gäller skydd för framställare av ljudupptagningar. En tandläkare som kostnadsfritt sänder ut fonogram i sin privata tandläkarpraktik gör inte en ”återgivning för allmänheten” enligt EU:s lagstiftning. En sådan utsändning ger därför inte upphov till rätt till ersättning för fonogramproducenten.

Rättsområde: EG-immaterialrätt