Royalty för fonogram på hotellrum

EU-domstolen: Ett hotell som sänder fonogram till rummen i hotellet måste betala skälig ersättning till producenterna. EU:s medlemsstater får inte lagstifta om undantag från skyldigheten att betala sådan ersättning.

Rättsområde: EG-immaterialrätt