Ryttarstjärna får kostnader prövade

HFD-beslut: En känd hästryttares bolag får prövningstillstånd för prövning av rätt till ersättning för kostnader i förvaltningsrätten. Ryttaren vann i höstas ett skattemål i kammarrätten.

Rättsområde: Förvaltningsprocessrätt offentlig, Inkomstskatt, Internationell skatterätt