Så mycket kräver industrifacken i löneökning

Fem industrifackförbund kräver nu en löneökning på 3,0 procent. Lönekravet är högre än vid förra lönerörelsen – trots att det då rådde högkonjunktur.