Saab Automobile AB och Saab Automobile Powertrain AB har bestritt konkursansökningarna från de anställda

Saab Automobile AB och Saab Automobile Powertrain AB har bestritt konkursansökningarna från de anställda.