Saab-bolagen begär sammanträde i frågan om rekonstruktionens upphörande m.m.

2011-12-13 Saab-bolagen begär sammanträde i frågan om rekonstruktionens upphörande m.m. Saab-bolagen har idag begärt att tingsrätten prövar rekonstruktörens begäran att rekonstruktionen ska upphöra vid ett sammanträde.  Bolagen har också begärt förlängning av tiden för företagsrekonstruktionen. Tingsrätten kommer att pröva frågorna om rekonstruktionens upphörande respektive förlängning vid ett…