SAAB-bolagen beviljas företagsrekonstruktion

Hovrätten för Västra Sverige har idag beslutat att företagsrekonstruktion ska inledas för SAAB-bolagen. Tingsrätten kommer att utse rekonstruktör.