SAAB-bolagens överklagande

SAAB-bolagens överklagande av Vänersborgs tingsrätts beslut att inte bevilja företagsrekonstruktion har ännu inte inkommit till hovrätten. På hovrättens webbplats www.vastrahovratten.domstol.se finns generell information om hur hovrättens prövning går till i fall som detta.