Sålde alkohol till ungdomar

Tingsrättsdom: Paret dömdes bland annat för att ha sålt alkohol vid ett stort antal tillfällen. Eftersom de var likgiltiga till om de sålde till ungdomar ska brottet anses som grovt, anser tingsrätten.

Rättsområde: Övriga specialreglerade brott