Sålde öl till alkoholister

Tingsrättsdom: Mannen sålde öl till grava alkoholister på ett missbruksboende. Tingsrätten dömde honom för brott mot alkohollagen till ett års fängelse.

Rättsområde: Övriga specialreglerade brott