Sålde uppstoppad duvhök – döms för artskyddsbrott

HD-dom: Mannen sålde en uppstoppad duvhök från 1960-talet utan tillstånd. Underinstanserna friade honom, men HD dömer för artskyddsbrott.

Rättsområde: Övriga specialreglerade brott