Säljföretag var inte handelsagent

Hovrättsdom: Säljföretaget Valora har inte rätt till avgångsvederlag av Polarbröd efter att parternas avtal upphört. Lagen om handelsagentur är inte tillämplig på avtalet, varken direkt eller analogt.

Rättsområde: Avtalsrätt, Sysslomannarätt