Samma lag tillämplig på hela avtalet

Hovrätten: Efter att en tvist uppkommit mellan den svenske köparen och den tyske säljaren av en hjullastare, gjorde tingsrätten en uppdelning av avtalet mellan avtalsrättsliga och köprättsliga frågor. Hovrätten ändrar nu tingsrättens dom och slår fast att IKL är tillämplig på hela avtalet.

Rättsområde: Köprätt, Allmän processrätt