Samtycke krävs för partiets uppgifter till lotteri

Kammarrätten: Socialdemokraterna får inte utan samtycke lämna ut uppgifter om sina medlemmarna till närstående Kombispel. Domstolarna håller med Datainspektionen.

Rättsområde: Yttrandefrihetsrätt, Förvaltningsrätt övrigt