Samverkan för ökad kvalitet i deklarationer och andra inlämningsuppgifter

Samarbetet går ut på att Skatteverket kan få kännedom om vilka deklarationer som upprättats av medlemmarna i FAR och SRF. Det bygger på ett frivilligt uppgiftslämnande där medlemmen, efter det att kunden godkänt att medverka, helt enkelt anger vilka uppdrag som utförs åt kunden.