Saneringsföretag stäms på 700 000 kronor

Seko, Service- och kommunikationsfacket, stämmer företaget Remove klotter och skadesanering i Norrland AB och arbetsgivarorganisationen Almega i Arbetsdomstolen, AD, för brott mot avtalade löner.