Sänkt antal dagsböter för sjöfylleri

HD-dom: Tingsrätten dömde en man i 60-årsåldern för sjöfylleri, men hovrätten sänkte antalet dagsböter. Med beaktande av bland annat den begränsade trafikintensiteten fastställer Högsta domstolen hovrättens dom.

Rättsområde: Övriga specialreglerade brott