Sänkt bolagsskatt till 22 procent

Promemoria: Regeringen föreslår sänkt bolagsskatt från 26,3 till 22 procent. Dessutom föreslås ett investeraravdrag samt en översyn av förhandsbesked och specialisering av skattemål i domstolar.

Rättsområde: Inkomstskatt