Sänkt straff för dråpförsök

Hovrättsdom: Tingsrätten dömde mannen för dråpförsök till sex års fängelse. Med anledning av förarbetsuttalanden sänker hovrätten straffet till fem år.

Rättsområde: Brott mot person