Sänkt straff för grov misshandel

Hovrättsdom: Tingsrätten dömde en 25-årig man för grov misshandel till fängelse i ett år och tre månader efter att han oprovocerat slagit ner och sparkat på en liggande man. Hovrätten sänker straffet till ett års fängelse eftersom 25-åringen förlorar arbetet.

Rättsområde: Brott mot person