Sänkt straff för narkotikabrottslighet

Hovrättsdom: Tingsrätten dömde de två nederländska männen för bland annat grova narkotikabrott till vardera sju års fängelse. Med hänvisning till ny praxis sänker hovrätten straffen till fem år.

Rättsområde: Narkotikabrott, Smugglingsbrott