Sänkt straff för övergrepp på barnbarn

Hovrättsdom: Händelseförloppet var kortvarigt och det förekom varken våld eller hot. Fängelsestraffet för den man som dömts för sexuellt övergrepp mot sitt barnbarn sänks därför från nio till sex månader.

Rättsområde: Brott mot person