Sänkt straff i hembränningshärva

Hovrättsdom: Dom har meddelats mot 17 personer som dömts av Sundsvalls tingsrätt för bland annat omfattande hembränning. Det har varit fråga om omfattande och allvarlig brottslighet, men hovrätten sänker straffen något. Orsaken till detta är främst att hovrätten varit försiktigare i sin bedömning av vad som tillverkats eller sålts och att många av de dömda också måste betala höga skattetillägg.

Rättsområde: Smugglingsbrott, Övriga specialreglerade brott