Säpo och Rikskrim föreslås få rätt att inrikta signalspaning

Lagrådsremiss: Det föreslås i en lagrådsremiss att Säkerhetspolisen och Rikskriminalpolisen ska ges möjlighet att inrikta signalspaning vid Försvarets radioanstalt (FRA).

Rättsområde: Allmän straffrätt, Allmän processrätt