Särskilda skäl för somalier att få uppehållstillstånd

MigÖD-dom: Det finns synnerliga skäl att frångå huvudregeln i 5 kap. 18 § utlänningslagen och bevilja en somalisk man uppehållstillstånd på grund av anknytning till sitt barn i Sverige.

Rättsområde: Asyl/Uppehållstillstånd