SAS-kaptener nekas resning

HD-beslut: SAS-piloterna hävdade att de åldersdiskriminerats när alla över 60 år sades upp för fyra år sedan, och hade ansökt om resning i HD. Men HD avvisar nu piloternas resningsansökan.

Rättsområde: Processrätt