SEB Trygg Liv förlorar om förutsättningar för skadestånd

Hovrättsdom: Den skadeståndstalan SEB Trygg Liv för mot bolag som ansvarsförsäkrat en försäkringsmäklare stöter på patrull. Hovrätten fastställer tingsrättens mellandom. Åberopade bestämmelser anses inte tillämpliga.

Rättsområde: Skadeståndsrätt, Försäkringsrätt